IZOLUX - FOUKANÁ IZOLACE

03.05.2011 00:00

Tepelně a akusticko-izolační materiál na bázi vlny z celulózových vláken

- vhodný k zateplování půdních prostor, dutin, podlah, krovů

- je antiseptický, odolává hnilobě a škůdcům

-obsahuje stopové přísady sloučenin proti šíření ohně

-nesmí pijít do přímého styku s otevřeným ohněm

-je zdravotně nezávadný

-nanášení se provádí nafoukáním materiálu

-velice nízká objemová hmotnost tepelné izolace , jen 24kg/m3

Síla vrstvy v cm  // tepelný odpor Rm2.KW-1 // součinitel tepelného prostupu k Wm-2.K-1

    10                               2,2                                          0,45

    15                               3,3                                          0,29

    20                              4,4                                           0,22

    25                              5,6                                           0,17

    30                              6,7                                           0,14